Kawala- perełka kontynetalnej Grecji

Jedź ze mną do Grecji w lipcu do jednego z najpiekniejszych miast w Grecji Północnej !!!

Szczegóły oferty znajdziesz w wycieczkach zorganizowanych ze mną